Veterina Bohemia Náš tým Naše vybavení Pohotovost Články
Ordinační hodiny: Pondělí: 8.30-11.00
16.00-19.00
Úterý: 8.30-11.00
16.00-19.00
Středa: 8.30-14.00 Čtvrtek: 8.30-11.00
16.00-19.00
Pátek: 8.30-14.00 Sobota: jen pohotovost Neděle: jen pohotovost Rádi Vás objednáme po telefonu. Mimo ordinační hodiny je možné ošetření na pohotovosti po telefonické domluvě.
Kontakty: +420 792 220 290 info@veterinabohemia.cz MVDr. Jan Náhlík
Veterinární klinika Bohemia
Nádražní 2282, 39701 Písek

Otrava koček permetrinem (pyretroidy)

Pyretroidy jsou insekticidy určené k usmrcování blech a klíšťat. Jsou to substance obsažené v rostlinném druhu Chrysantemum, případně jejich syntetické deriváty. Zatímco aplikace (většinou ve formě spot on) u psů je víceméně bezpečná, u koček může docházet až ke smrtelným otravám.

Proč jsou kočky citlivé na pyretroidy?

1. často je aplikována příliš vysoká dávka v mg na kilogram váhy (relativně velký povrch těla vůči tělesné hmotnosti)
2. kočky mají oproti psům výrazně nižší schopnost odbourávat pyretroidy ze svého těla (nižší kapacita pro oxidaci a glukuronidaci) - dochází k vyšší kumulaci ve tkáních

Mechanismus účinku

Po aplikaci na kůži je permetrin rychle absorbován do těla. Permetrin může být velmi rychle a dobře vstřebáván také při pozření (olíznutí) nebo dokonce i pouhým vdechnutím výparů. Pyretroidy postihují především periferní nervy a také centrální nervovou soustavu. I když v krvi již hladina permetrinu klesá, v nervové tkáni se udržuje i nadále vysoká koncentrace, což prodlužuje klinické příznaky.
Toxická dávka pro kočku: není přesně známa, nicméně 1ml 45% permetrinu aplikovaný na kůži může vyvolat život ohrožující stav. (Spot on preparáty často obsahují až 70% permetrinu).

Klinické příznaky

Klinické příznaky se ve většině případů objevují téměř ihned po aplikaci permetrinu, nicméně někdy se mohou objevit až po 72 hodinách. Hypotermie zhoršuje klinické příznaky.

- třes těla, záškuby svalů (72% případů)
- stříhání ušima, švihání ocasem, záškuby končetin (41%)
- přehnaná péče o srst (41%)
- epileptiformní záchvaty (33%)
- horečka (29%)
- slinění a případně i zvracení(24%)
- neschopnost normálního pohybu (24%)
- rozšířené zornice (19%)
- dočasná slepota (12%)

Diagnostika

Dle anamnézy a klinických příznaků. Laboratorní vyšetření krve a moči bývají často bez abnormalit. Diferenciálně diagnosticky lze zvažovat otravu organofosfáty nebo karbamáty (stanovením cholinesterázy, kdy u permetrinu je hladina normální, u organofosfátů snížená), obecně dále dif. dg epileptiformních záchvatů (neurologické vyšetření, vyšetření krve, rtg, CT, magnetická rezonance).

Terapie

- dekontaminace kůže pomocí vody a šamponu. Následně kočku vysušte a udržujte ji v teple, podchlazení zhoršuje klinické příznaky (ideálně fyziologickým roztokem ohřátým na tělesnou teplotu).

- tlumení svalového třesu
a. myorelaxancia
b. benzodiazepiny - diazepam 0,25mg/kg iv nebo midazolam 0,3mg/kg iv/im (někdy ovšem může dojít k paradoxní reakci - novému vyvolání záchvatů)

- tlumení epileptiformních záchvatů
a. propofol - bolus 4-6mg/kg iv a následně konstantní infuze 0,05 - 0,3 mg/kg/min
b. barbituráty - 2-4mg/kg každé dvě hodiny do maximální dávky 20mg/kg/den

- podpůrná terapie

- udržování tělesné teploty, infuzní roztoky iv, lubrikace očí, pravidelná evakuace močového měchýře (manuální nebo katetrizace), hospitalizace pacienta na tichém tmavém místě, udržovat průchodné dýchací cesty (případně intubace)
- aplikace intravenozních olejových emulzí - mechanismus není přesně znám, ale olejové substance zřejmě na sebe navazují permetrin a tak snižují jeho koncentraci v tkáních. Slibná terapie s dobrými výsledky, ale dostupnost v ČR? (v zahraničí 20% Intralipid a 20% ClinOleic)